Motorer

Till våra tjänster hör försäljning, underhåll, reparation av aktersnurrors och dess skador.
Tag kontakt och berätta hur J.R Marine service kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt
 

Begagnade och garanti servas av utombordsmotorer, företrädesvis direkt till garaget. Finansieringen arrangeras utomborsmotor och båten används. Fråga på jorden!

Tag kontakt!

Aktersnurrors underhåll och reparation - märken såsom: Mercury och Mercruiser i området Åbo, Salo, Pargas, Somero, Kimito och Pöytis.